- Vi erfarer at brukerne av dagtilbudet stadig blir eldre og dermed trenger mer omsorg og helsehjelp forteller Turid Bondevik, som til daglig er leder på dagsenteret på Høyås. En dagsenterplass kan utsette en sykehjemsplass med hele to år, viser forskningsresultater.

Fagpersonell

I de seinere årene har dagaktiv-itetssenteret på Høyås bo- og rehabiliteringssenter satset på å øke den helsefaglige kompetansen. De har ansatt fagutdannede og høyskoleutdannede sykepleiere og hjelpepleiere.

Dette gir trygghet for brukerne ved blant annet fall, slag og hjertestans, forteller Bondevik. I tillegg vil vårt helsepersonell fange opp endringer i helsetilstanden og sette i gang nødvendige tiltak.  Vi har derfor en god dialog med hjemmetjenesten i kommunen og vi har tilgang til data om brukeren, som gjør at vi er oppdatert rundt brukernes helse.

Mange tilbud

Nå har det gått halvannet år siden åpningen av det nye dagsenteret, som primært er for eldre med demenssykdom. Dagsenteret er fremdeles opptatt av å gi et tilbud som etterspørres fra de eldre. Det gjelder både ønsket om å bo i eget hjem lengst mulig og innholdet i tjenesten. Vi har fokus på det brukeren klarer i hverdagen. Gjennom brukerundersøkelser kartlegger dagsenteret hva brukerne ønsker og trenger. Vi utvikler tilbudet etter dette.

Nå er det trygghet, ernæring, fysisk aktivitet og det å kunne bo lengre i eget hjem, som etterspørres av brukerne. Tilbudet rommer også alt fra besøkshunder, besøksbabyer, konserter, turer og underholdning av mange slag.

Turid Bondevik forteller også at dagsenteret arrangerer gruppe-trening, har samtalegrupper om blant annet sorg og tap av de nære, vi forteller om viktigheten av riktig  ernæring og vi serverer selvfølgelig gode måltider hver dag.

Ny «familie» og nettverk

- For mange er de tidligere vennene borte, men brukerne opplever at ved å være på dagaktivitets-senteret får de et nytt nettverk, forteller Bondevik. Enkelte sier også at de har fått en ny familie, når de er her på Høyås.

Alle som benytter dagaktivitets-senteret blir hentet hjemme av kommunens minibusser. Når en av sjåførene oppdager at en bruker ikke dukker opp, blir vi varslet med en gang og setter i gang tiltak. 

Ønsker du å ta kontakt?

Vi ønsker at eldre og pårørende tar kontakt med oss tidlig dersom de har behov og ønske for en plass på dagsenteret. Kom gjerne innom dagsenteret på besøk, eller ring kommunens sentralbord på tlf. 66 81 90 90 og spør etter Marianne Melbråten på Bestillerkontoret.