Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Foreninger, lag og kommunale virksomheter kan søke

Tilskuddsordningen er ett av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Hvordan søke?

Regelverket, veiledning og innlogging til søknadsportal finner du på nettsiden til Bufir.

NB! Søkere som tidligere har søkt under Oppegård kommune eller Ski kommune må nå bruke Nordre Follo kommune som kommunenavn.

Kontaktperson: Oppegård kommune (Nordre Follo kommune) ved Kaja Margrethe Larsen, tlf. 66 81 91 39.