Kolbotn omsorgsboliger nærmer seg åpning. Nå er bygget ett av fire helsebygg i Norge som danske Nohrcon har nominert til årets helsebygg 2019.

Alle innkomne forslagene har blitt vurdert av en jury bestående av uavhengige eksperter på området.

Kriterier for å delta er at prosjektet skal være ferdig i løpet av 2019. Bygget skal ha et areal på min. 400 m2 og være oppført i Norge.
Det kan være et spennende nybygg, ombygnings-, innrednings- eller renoveringsprosjekt.

Prisen for Årets helsebygg 2019 blir utdelt på Nohrcons konferanse om fremtidens omsorgsbolig og sykehjem 28. november 2019.

De andre nominerte byggene er:

• Akutt psykiatri til Sykehuset i Vestfold, Vestfold fylkeskommune
• Roa omsorgsboliger, Lunner kommune
• Siljustlåtten sykehjem, Bergen kommune

Det sier dommerne

Her er utdrag av nomasjonskomiteens begrunnelse:

"Godt fokus på materialer og utforming i leilighetene og gangenes utforming med god bredde og nisjer. Korridorutformingen er noe utradisjonell og synes å kunne gi beboerne gode oppholdareal. Sammen med materialbruken som er godt gjennomtenkt, gior dette prosjektet et fint hjemlig preg. Fasaden er innbydende og ikke institusjonspreget. Gjennomgangsmuligheten i bygget er positivt og åpner huset for nærmiljøet. Bygget har en god funksjonell planløsning. De rause korridorene er et svært positivt element, som gir gode muligheter for uformelle møteplasser."

Fakta om prosjektet

Hvor: Kolbotn, Oppegård kommune.
Type: Omsorgsboliger med sykehjemsavdeling for demente i én etasje.
Byggeform: Nybygg
Ferdigstillelse: Desember 2019
Areal: 9600 m2
Anleggssum: 378 MNOK

Teamet bak:
Byggherre: Oppegård kommune
Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects
Ingeniør: ÅF Consult
Generalentreprenør: AF Nybygg

Stem innen 20. november

Vil du stemme på Kolbotn omsorgsboliger til Årets helsebygg 2019, må du gjøre det innen 20. november. STEM HER!