Rådmannens forslag ble lagt frem i dag og skal nå videre til politisk behandling, før kommunestyret vedtar det endelige budsjettet 12.12.2019.

Her er Strategi- og handlingsplan for 2020-2023.