Dyr som spiser nedfallsfrukt som har begynt å gjære, kan bli beruset. Det kan skape farlige situasjoner i nabolag med mange barn og mye trafikk.

Kanskje naboen din vil ha frukt og bær?

Frukt og bær som ikke har ligget på bakken, kan du bruke til syltetøy, saft, kaker og desserter. Hvis du ikke har bruk for alt selv, kan du ta kontakt med naboer, idrettslag, velforeninger, skoler og barnehager i nærmiljøet ditt. 

Nedfallsfrukt må du behandle som hageavfall.

Les mer om hageavfall her:

Follo Ren