Det var etter at det ble tatt prøve av fliser som hadde løsnet fra et av de gamle gulvbeleggene, at det ble påvist asbest på skolen. Eiendomsavdelingen i kommunen satte straks i gang samarbeid med rektor og fagekspertise fra Mycoteam. Hele skolen ble undersøkt, og det ble funnet sprekker i fliser på flere rom. Det ble tatt luftprøver i rommene og fra takplater. 
 

Under strengeste grenseverdi

- Luftprøvene ligger under den strengeste grenseverdien for asbest i lufta fra Folkehelseinstituttet, som opererer med en lav normverdi på 0,001 fiber/m3, sier leder for drift og vedlikehold i kommunen, Hogne Haug. 
 
- Prøvesvarene fra takplatene viser også negativt på asbest, legger han til. 
 

Ikke behov for flere prøver

Eiendom er i full gang med å utbedre skadene i gulvbeleggene. Skadene kapsles inn og det legges nytt gulvbelegg i klasserommene.
 
- Det vil ikke være behov for nye luftprøver etter utført tiltak, men skolen må jevnlig gjøre inspeksjoner av gulv og rapportere hvis skader oppstår, slik at reparasjon kan utføres raskt, sier Haug.
 

Åpner klasserom så snart de er klare

Rektor Grete Skaug er lettet over resultatene fra luftprøvene.  
- Nå ser vi frem til å komme i vanlig drift igjen og flytter klasser tilbake så snart rommene er klare, sier Skaug.