Oppegård jeger- og fiskerforbund har fått tillatelse til å prøvefiske i Kolbotnvannet for å sjekke om det er signalkreps eller annet som kan forårsake krepsepest.

Alle som fisker og krepser har ansvar for å forhindre smitte

Alle som fisker, krepser eller bruker vannet på andre måter, har plikt til å gjennomføre følgende forebyggende tiltak:

  • desinfisere eller tørke fangstutstyr, vadestøvler og båter før det brukes i nytt vassdrag
  • bruke åtefisk fra samme vassdrag som de krepser i
  • melde fra om syk eller død kreps til Mattilsynet og kommunen

Du finner informasjon om desinfiseringsmetoder og hvordan du melder fra om syk eller død kreps her:

Informasjon fra Mattilsynet

Krepsing forbudt etter 15. september

Jeger- og fiskerforbundet kontrollerer om noen krepser ulovlig. De melder eventuell ulovlig krepsing til politiet og kommunen.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt med Oppegård jeger- og fiskerforbund (OJFF) v./ Trygve Solstad på telefon 915 12 723.