Målet med reguleringen er å utvikle planområdet på Lienga 4 til et næringsbygg med kontor, industri og lager, parkeringsplass og offentlig samferdselsinfrastruktur. I tillegg skal Mastemyrbekken åpnes, og flere kulturminner innenfor planområdet ivaretas.

Her finner du dokumentene

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 17/3386. Fristen for innspill er 23. august 2019.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Thale Hov på e-post eller på tlf. 66 81 89 19.