Målet med reguleringen er å legge til rette for skånsom utbygging med frittliggende boligbebyggelse.

Her er dokumentene

 1. Varslingsbrev til offentlig ettersyn
 2. Saksframlegg – første gangsbehandling
 3. Planbeskrivelse
 4. Reguleringsbestemmelser
 5. Reguleringskart
 6. Illustrasjonsplan
 7. Risiko- og sårbarhetsanalyse
 8. Innkomne merknader til oppstartsvarsel
 9. Forslagstillers kommentarer til innkomne merknader
 10. Planavgrensning

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar på våre nettsider eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 18/131.

Høringsuttalelser Svartskog 32/70

 1. Fylkesmannen i Oslo og Viken
 2. Akershus fylkeskommune
 3. Statens vegvesen
 4. Norges vassdrags- og energidirektoratet
 5. Oslo kommune byrådsavdeling for byutvikling
 6. Follo Brannvesen IKS
 7. Miljøpartiet de grønne nordre follo
 8. Rødt nordre follo
 9. Foreningen Gerdarudin
 10. Svartskog vel
 11. Svanhild S. Kvernaas
 12. Hanne og Helene Røsand
 13. Hanne og Helene Røsand for Inger Røsand
 14. Even Bull Holmen
 15. Ola Toftdahl

Innsigelse

Fylkesmannen i Oslo og Viken: Innsigelse   
Akershus fylkeskommune - vedtak i fylkesutvalget 27.08.19:
Opprettholder innsigelsen til planforslaget   

Har du spørsmål?

Det blir ikke avholdt informasjonsmøte.  Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Tessa Barnett på telefon: 66 81 93 07 eller e-post: Tessa Barnett.

Fristen for innspill er 7. juni 2019.