Kommunestyret
17.09.2018 kl. 19:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 17.09.2018
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 17.09.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
54/2018 Forprosjekt for Kolbotn Skole Vis (14) Vis (5)
55/2018 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017/2018 Vis (2) Vis Vis (2)
56/2018 Reforhandlet avtale om leveranse av avløpsvann til Oslo kommune Vis (4) Vis Vis (2)
57/2018 Oppegård kommunes tilskudd i 2018 til byggingen av Nordre Follo kommune Vis Vis (1)
59/2018 Søknad om fritak fra politiske verv og nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiet Vis (1) Vis
60/2018 Referatsaker KST 17.09.18 Vis (4) Vis