Formannskapet
12.09.2018 kl. 17:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 12.09.2018
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 12.09.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
81/2018 Utbyggingsavtale for Greverud senter Vis (8) Vis Vis (1)
82/2018 Kommuneplan for Nordre Follo 2019 - 2030 Revidert samfunnsdel og tekst til arealdelen Vis (2) Vis Vis (12)
83/2018 Orienteringssaker FSK 12.09.18 Vis (4) Vis
84/2018 Forprosjekt for Kolbotn Skole Vis (14) Vis Vis (4)
85/2018 Reforhandlet avtale om leveranse av avløpsvann til Oslo kommune Vis (4) Vis Vis (1)
86/2018 Oppegård kommunes tilskudd i 2018 til byggingen av Nordre Follo kommune Vis