Kommunestyret
12.02.2018 kl. 19:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 12.02.2018
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 12.02.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
8/2018 Mulighetsstudie for Kolbotn Skole Vis (11) Vis Vis (1)
9/2018 Mulighetsstudie for svømmehall og leiligheter i Kolbotn sentrum Vis (1) Vis Vis (1)
10/2018 Konseptvalgutredning (KVU) for ny ungdomsskole og idrettshall på Sofiemyr Vis (1) Vis Vis (1)
11/2018 Vurdering av behovet for døgnkontinuerlig legevakttilbud og legevaktbil i Follo Vis (3) Vis Vis (3)
12/2018 ACT-team - samarbeidsavtale mellom Ahus og Oppegård kommune Vis (1) Vis Vis (4)
13/2018 Justering av vedtekter for skolefritidsordningen i Oppegård kommune Vis (2) Vis Vis (3)
14/2018 Revidert demokratiprogram for barn og ungdom i Oppegård Vis (4) Vis Vis (1)
15/2018 Sak fra Kontrollutvalget 22/17 - Forvaltningsrevisjonsrapport om vedtaksoppfølging i Oppegård kommune Vis (2) Vis
16/2018 Sak fra Kontrollutvalget 23/17 - Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i Oppegård kommune Vis (2) Vis
17/2018 Søknad om fritak, Johan K Meyer og søknad om permisjon, Hanna Meyer Thuestad Vis (2) Vis
18/2018 Interpellasjon fra Synnøve Kronen Snyen (SV). "Oslo-modellen" - et regelverk for å forhindre sosial dumping Vis (2) Vis
19/2018 Spørsmål fra Ida Lindtveit Røse (KrF) - Forebygging og håndtering av hendelser tilknyttet seksuell trakassering i Oppegård kommune Vis (1) Vis
20/2018 Referatsaker KST 12.02.2018 Vis (1) Vis