Formannskapet
30.05.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 30.05.2018
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 30.05.2018
Tillegg Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 30.05.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
41/2018 Skjenkebevilling - Stovner Restaurantdrift AS Vis
42/2018 Hovedtariffoppgjøret 2018 - Uravstemming Vis (1) Vis
44/2018 Orienteringssaker FSK 30.05.2018 Vis (7) Vis
45/2018 Byvekstavtale for Oslo og Akershus Vis (2) Vis
46/2018 Orienteringssaker 2, FSK 30.05.2018 Vis (13) Vis