Østli skole

Telefon: 66 81 20 00
Besøksadresse: Marens vei 9, 1415 Oppegård
Hvor ligger skolen? Kart
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: ostli.skole@oppegard.kommune.no

Skolens administrasjon

Rektor
Bjørn Kristian Holmesland 
Tlf. 66 81 20 01, e-post

Undervisningsinspektør
Anne-Bjørg Mihle, e-post
Tlf. 66 81 20 02

SFO-leder
Line Skjerven Larsen
Tlf. 66 81 20 03, e-post

Saksbehandler
Anne-Kristin Hasselstrøm
Tlf. 66 81 20 00, e-post

Ansattes arbeidsrom

1. og 2. trinnTlf. 66 81 20 12                               
3. trinnTlf. 66 81 20 11
4. trinnTlf. 66 81 20 05
5. og 6. trinnTlf. 66 81 20 13
7. trinnTlf. 66 81 20 09
Baseledere SFOTlf. 66 81 20 41 før kl. 1200

SFO baser kl. 13.15 - 17.00

Piril 1. trinn           Tlf. 66 81 20 16 mob: 413 90 524 (etter 12.30 torsdag)
Tunet 2-4. trinn Tlf. 66 81 20 31 mob: 413 86 216
Stjerna 2.-4. trinnTlf. 66 81 20 55 mob: 413 86 216
SFO-lederTlf. 66 81 20 03

Skolehelsetjenesten

Helsykepleier
Tove Taraldsvik, tlf. 66 81 20 07
Mandag til fredag (lik uke)
Tirsdag til fredag (ulik uke)
E-post: tove.taraldsvik@oppegard.kommune.no

Fysioterapeut
Heidi Berlin
Onsdag

Lege og fysioterapeut
Etter avtale med helsesøster