Telefon

IKT brukerstøttetelefon: 66 81 92 13
Systemansvarlig Gerica: 915 55 039

E-post

Hovedmottaker: OK Gerica
Kopimottaker: Helpdesk

Tidsrom

Brukerstøtte er tilgjengelig:
Mandag til fredag kl. 08.00 – 15.30

Virksomhetssertifikater

Sertifikatene våre kan lastes ned fra Norsk Helsenett sitt adresseregister eller ved å kontakte IKT-seksjonen

Rutiner

For rutiner ved bruk av elektronisk meldingsutveksling, vennligst kontakt systemansvarlig Gerica, Torill Aamoth

Meldinger i produksjon med versjonsnummer

Fastleger

Forespørsel (1.0)
Svar på forespørsel (1.0)
Helseopplysninger til lege (1.5)
Medisinske opplysninger/kommunikasjon av EPJ-innhold (1.5)
Legemiddelopplysninger (1.4)
Orientering om tjenestetilbud (1.5)
Orientering om dødsfall (1.5)
Avviksmelding (1.0)

Sykehus

Innleggelsesrapport (1.5)
Forespørsel (1.0)
Svar på forespørsel (1.0)
Avviksmelding (1.0)
Helseopplysninger ved søknad (1.5)
Melding om innlagt pasient (1.5)
Melding om utskrivningsklar pasient (1.5)
Avmelding av utskrivningsklar pasient (1.5)
Melding om utskrevet pasient (1.5)
Epikrise (1.1)
Svarrapport (1.2 og 1.3)
Utskrivingsrapport (1.5)

NAV

Innrapportering trekk (1.0)
Innrapporteringer trekk retur (1.0)

Mulige feilkilder

Helsenettet er ute av drift
Nytt sertifikat hos samhandlingspart
Feil med EDI konto
Teknisk feil i programvare
Feil ved oppgradering
Manglende apprec.
Manglende/få innkommende meldinger