Her kan du få tips om hvordan du kan skrive en høringsuttalelse.

Følg med på behandling av planer og se vedtatte reguleringsplaner under Planinnsyn fra Norkart (kommuneplan og reguleringsplaner)

Høringer (forskrifter og annet)

Tidligere høringer:

Endring av forskrift for vann- og avløpsgebyrer.

Varsel om oppstart

Ingen aktuelle

Tidligere varsel om oppstart:

Planer på høring / offentlig ettersyn

Ingen aktuelle

Tidligere planer på høring

Høring betyr at Oppegård kommune ønsker å samle inn uttalelser, kommentarer og råd til en sak, før den skal ferdigstilles. De som blir berørte av saken har rett til å uttale seg, og dette kan være offentlige myndigheter, lag og foreninger, og privatpersoner. Informasjon om hvordan du sender inn en merknad, får du ved å trykke på sakene.

Vedtatte planer - med klagefrist

Her får du råd om hvordan du skriver en klage

Vedtatte planer