Bestemmelser om båndtvang

Formålet med hundeloven og forskriftene er å «fremme et godt og forsvarlig hundehold, som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghetsfølelse og alminnelig ro og orden».

I de lokale hundeforskriftene er det innført bestemmelser om båndtvang hele året følgende steder: I bo- og tettstedsområder, på offentlige friområder i tettbygde strøk, lekeplasser og idrettsplasser. I perioden 21. august – 31. mars er det ikke båndtvang i skogsområdene i Oppegårdmarka og på Svartskog. Dette gjelder også sti- og løypenettet i disse områdene. I lysløypene må hunder likevel holdes i bånd når løypene er preparert for skigåing.

Ekstraordinær båndtvang

Forskriften om ekstraordinær båndtvang kommer i tillegg. I henhold til forskriften kan kommunen innføre periodevis båndtvang i hele kommunen om vinteren for å beskytte viltet ved ekstreme mengder snø og sterk kulde.

Forskrift om hundehold Oppegård    
Forskrift om ekstraordinær båndtvang