Trafikktjenesten skal bidra til at det er lett å komme frem på offentlige veier i kommunen. Dette gjelder spesielt for utrykningskjøretøyer, busser, renovasjonsbiler, brøytebiler, syklende og gående. Tjenesten skal også bidra til ryddige parkeringsforhold for å bedre trafikksikkerheten. I tillegg skal den legge til rette for god utnyttelse av kommunens egne parkeringsplasser og fjerne kjøretøy som står ulovlig på kommunal grunn.

Kontakt

Har du spørsmål, kan du kontakte oss på tlf. 66 81 90 90 eller e-post
Du kan også kontakte Trafikktjenesten på tlf. 464 19 012.
Opplysninger om eventuelt borttauet kjøretøy får du hos Viking Follo, tlf. 480 01 100/ Eriks bildemontering tlf. 64 93 91 12.

Lovgrunnlag

Vegdirektoratet har gitt kommunen myndighet til å håndheve forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr i Oppegård kommune (forskriftens § 14, jfr. Vegtrafikklovens § 31 a). Kommunen har defor samme myndighet som politiet til å ilegge gebyrer for parkeringsovertredelser og fjerne kjøretøy. 
Tjenesten reguleres av følgende:

 Parkering på kommunens parkeringsplasser

På kommunens egne parkeringsplasser gjelder parkeringsforskriften. Dette gjelder parkeringsplassene:

  • Syd for rådhuset
  • I Kapellveien

Her er det parkeringsautomat og betaling mellom kl. 08.00–18.00 hver dag, også i helgene. Du kan stå gratis en time.

El-biler kan stå gratis, og uten billett, på alle plasser (med unntak av HC-plasser) på rådhusets sydside.

Her gjelder parkeringsforskriftenPrivatrettslig (kommunens egne skiltede plasser). Ved overtredelse kan det ilegges kontrollsanksjon.

Parkeringsavgifter

2019 2018

 Pris per time, 1 time gratis (minstesats kr 10)

Kr 30

Kr 30

Døgnkort

Kr 140

Kr 140
Kontrollsanksjon ved overtredelse av bestemmelsene Kr 600 Kr 620
Manglende billett Kr 300/ 600 Kr 300/ 600
Feilparkering på HC-plass Kr 900 Kr 920
     
Offentligrettslig
Gebyr

Kr 900
 
Purregebyr Kr 450  

Betalingsparkering

I Kolbotn sentrum finnes det betalingsparkering syd for rådhuset og i Kapellveien.

I Holteveien er betalingsautomaten fjernet. Det blir skiltet gratis parkering på noen av plassene etter kl. 17.00 på hverdager, og hele lørdag og søndag. Øvrige plasser er forbeholdt kommunens egne kjøretøy.

Gratis parkering

  • Parkeringsplass ved Theodor Hansens vei er åpen for alle etter kl. 17.00 på hverdager og hele lørdag og søndag.
  • Skiveien 51 er åpen for alle etter kl. 17.00 på hverdager og hele lørdag og søndag.
  • Kolbotn kirke – Her er det tidsbegrensning, maks to timer.
  • Parkering for alle ved skoler og barnehager etter kl. 17.00 på hverdager og hele lørdag og søndag. Innenfor arbeidstiden er plassene forbeholdt ansatte og foreldre.
  • Parkeringsplass i Bekkeliven/Skiveien er forbeholdt beboere i Utsiktsveien og Bekkeliveien i forbindelse med rehabilitering av VA-ledning. Dette er midlertidig.