Karneval 1. - 7. trinn

Tid: 12. februar 2015 , kl 08:15 - 13:00
Om arrangementet: