Gå til skolen-aksjon

I samarbeid med Kiwi Oppegård, Bama, Statens veivesen og Trygg Trafikk arrangerer vi gå-aksjonen «Gå til skolen – Tryggere skolevei».

Tid: 15. september 2014 - 15. september 2014 , kl 08:15 - 08:50
Sted: Skolegården, Greverud skole
Om arrangementet:

Gå til skolen – tryggere skolevei!

Startskuddet for aksjonen er førstkommende mandag 15.september kl. 08.15 – 08.50 ved inngangen til skolegården ved den store parkeringsplassen.

Det vil bli delt ut gratis frukt og grønnsaker fra våre sponsorer Kiwi Oppegård og Bama. Vi oppfordrer alle til å  tilrettelegge slik at barna kan gå eller sykle til skolen denne dagen, men også  resten av åretJ. Å gå eller sykle til skolen gir god mosjon, mindre trafikk = tryggere skolevei og mindre forurensing!

Noen klasser er også med på fylkeskonkurransen der målet er at flest mulig elever går eller sykler til skolen hver dag i løpet av to 6-ukersperioder i skoleåret. Klassen er da med i trekningen av fine premier. Kontaktlærer gir beskjed om konkurransen gjelder ditt barns klasseJ

Lykke til med gå-aksjonen!

Med vennlig hilsen

Eivind Aas Bergsjø
Undervisningsinspektør 1.-3.trinn
Greverud skole
Tlf: 66 81 31 02