Foreldremøte 3. trinn

Avholdes på musikkrom, pav IV

Tid: 12. januar 2015 , kl 18:30 - 20:00
Om arrangementet: