Elevrådeopplæring

Dette er en felles opplæring for elevrådene i Oppegård kommune. Programmet for dagen er utarbeidet i samarbeid mellom barne- og ungdomskonsulenten i kommunen og elevrådskoordinatorene på skolene. Oppgavene er tett knyttet til kompetansemålene i læreplanen, og skal bidra til at elevene når disse.

Tid: 09. september 2014 - 09. september 2014 , kl 08:30 - 14:00
Sted: Kommunestyresalen, Oppegård rådhus
Om arrangementet: