DKS - Laget i verden

Den kulturelle skolesekken presenterer kunstformidling for 1. - 4. trinn.

Tid: 25. september 2014 - 25. september 2014 , kl 08:45 - 11:15
Sted: Greverud skoles filmrom
Om arrangementet:

Utstillingen handler om en reise i verden, konkretisert gjennom smykkeobjekter laget av tolv utvalgte kunstnere fra seks verdensdeler.

Med «Laget i verden» ønsker Nasjonalmuseet å fokusere på opprinnelse og mangfold. Vi ønsker å undersøke hvordan dette kan vise seg i samtidens smykkekunst. Flere av kunstnerne i utstillingen er født i et annet land enn der de lever og arbeider i dag. Alle objektene forholder seg til kroppen. Hva er et smykke? Hva er det laget av? Har det et budskap, eller er det kanskje magisk?

Går du på leting i utstillingen vil du etter hvert oppdage ting du kjenner igjen. Flere av smykkene har en egen historie. Slik forteller de noe om den enkelte kunstners eksistens her og nå, om hvor de bor og hvor de kommer fra. Kan vi for eksempel se om et halssmykke er laget i Afrika eller i Europa?