DKS - Indisk mestermøte - i Norge

Rikskonsertene presenterer indisk musikk for alle skolens elever i løpet av 3 konserter.

Tid: 07. november 2014 - 07. november 2014 , kl 10:15 - 13:30
Sted: Greverud skoles aula
Om arrangementet:

Les mer om konserten på KSYS's hjemmeside; Indisk mestermøte - i Norge