Borgen ligger i 3. etg. i den nyeste delen av skolen

Baseleder: Anita Melvold Hansen
Assistenter: Aina Christensen, Vimala Seenivasan og Juni Kristiansen 

Ta kontakt på tlf. 66 81 32 12