Kart Kolbotn sentrum 848.jpgFlåtestad skole

Kl. 10.45 – Oppmøte ved Pinsekirken på Solbråtan.
Kl. 10.50 – Avmarsj

RUTE: Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/ Skiveien til Kolben. Elevene går ned Strandliveien til Kolben og toget løser seg opp.

Fløysbonn skole

Kl. 09.45 – Samling i skolegården på Fløysbonn skole. Det blir tale fra elevrådet, og ledelsen.
Elevinnslag og sang. Kl. 10.00 – Oppstilling Kl. 10.15 – Avmarsj
Fløysbonn går etter Sofiemyr skole.

RUTE: Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/ Skiveien til Kolben. Elevene går ned Strandliveien til Kolben og toget løser seg opp.

Greverud skole

Kl. 08.00 – Flaggheising
v/ Oppegård speidergruppe / fanfare.
Oppegård skolemusikkorps spiller nasjonalsangen.
Kl. 11.00 – Oppmøte ved Kiwi Sønsterudveien
Kl. 11.07 – Avmarsj barnetoget

RUTE: (Hovedtog): Hovedtoget videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien.
Toget stopper og elevene hentes i Kolbotnveien

Kl. 12.00 – Salgsboder, loddboder, lekeland og kafé åpner. (Lekeland er stengt fra kl. 13.45 til toget er tilbake.) Kl. 13.45 – Åpning av 17. mai-arrangementet med taler. Oppegård skolemusikkorps spiller nasjonalsangen.
Kl. 14.10 – Oppstilling til toget
Kl. 14.20 – Avmarsj

RUTE: (Lokalt 17. mai-tog): Greverud skole – Skiveien
– Skjervenveien – Th. Kittelsens vei – Harriet Backers vei – Minikonsert ved Greverud sykehjem – Harriet Backers vei – Flåtestadveien - Skiveien ned til Greverud skole.

Kl. 15.00 – Kafé, lotteri og boder ved Oppegård skole- musikkorps, Oppegård speidergruppe og skolens FAU. Kl. 15.45 – Oppegård skolemusikkorps holder minikonsert i skolegården
Kl. 16.30 – Arrangement slutt

Hellerasten skole

Kl. 08.00 – Flaggheising og oppmøte 10. trinn
Kl. 08.15 – 09.30 - 17. mai-frokost for 10. trinns elever. Frokosten holdes av FAU og skolen.
Kl. 09.45 – Fellesarrangement i skolens gymsal for alle elever, foreldre og andre i lokalmiljøet Program: Velkommen: v/rektor. Sang: Norge i rødt, hvitt og blått (1. vers). Tale for dagen ved elevrådsleder. Sang: Ja, vi elsker (3. vers)
Kl. 10.15 – Oppstilling for skolens 17. mai-tog ved hovedinngangen langs med sykkelparkeringen Kl. 10.20 – Avmarsj

RUTE: Fra skolen – møter Tårnåsen skole i krysset Huldrefaret/Hareveien – Hareveien videre ned til Rådyrveien – Frøyas vei – Sønsterudveien ned mot Skiveien og hovedtoget. Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien til Kolben. Elevene går ned Strandliveien til Kolben og toget løser seg opp.

Ingieråsen skole

Kl. 07.30 – Kolbotn Pike- og Guttemusikkorps vekkerunde
Kl. 09.30 – Samling i aulaen for alle klasser. Inspektør ønsker velkommen. Taler og fellessang. Is, kaker og kaffe ved FAU.
Kl. 10.20 – Oppstilling på skoleplassen
Kl. 10.30 – Avmarsj

RUTE: Rikard Nordraaks vei – Edvard Griegs vei – rådhuset – Miljøgata – Kolbotnveien – Skiveien – Opp Kirkeveien til Kolbotn kirke. Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien. Elevene går ned Strandliveien til Kolben og toget løser seg opp.

Kolbotn skole

Kl. 10.00 – Samling på parkeringsplassen ved rådhuset
Kl. 10.30 – Avmarsj

RUTE: Fra rådhuset – Miljøgata – Kolbotnveien – Skiveien – Opp Kirkeveien til Kolbotn kirke. Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien til Kolben. Elevene går ned Kolbotnveien mot bommen og hentes der.

Kl. 13.00–15.00 – Lokalt 17. mai-program for skolen i Solkollen 12. Lekeland, kafé, loddsalg

Sofiemyr Skole

Kl. 08.00 – Flaggheising med Sofiemyr skolekorps Kl. 09.30 – Samling i skolegården på Sofiemyr skole for elever, foresatte, lærere, naboer og alle som har lyst til å feire dagen sammen med oss.
Kl. 10.00 – Oppstilling i skolegården
Kl. 10.15 – Avmarsj

RUTE: Toget følger vanlig rute og møter hovedtoget i krysset Skiveien/Sønsterudveien. Hovedtog videre til Kolben. Skolen går ned i Strandliveien mot Kolben og stopper ved inngangen til Jan Baalsruds plass (torget). Elevene hentes i Strandliveien.

Kl. 14.00 – Sofiemyr skolekorps arrangerer storband- konsert, leker og kafe på Sofiemyr skole
Kl. 16.30 – Arrangement slutt

Tårnåsen skole

Kl. 08.00 – Flaggheising. Korpset spiller.
Kl. 09.45 – Morgensamling med elevinnslag ledet av rektor Nina Sæthre og elevrådsleder Anders Vogt.
Kl. 10.10 – Avmarsj

RUTE: Gjallarveien – Valhallaveien – Huldrefaret – til venstre inn Hareveien – Rådyrveien – Frøyas vei – Sønsterudveien. Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien til Kolben. Barna hentes i Kantorveien.

Kl. 14.30 – Tog for barn og voksne fra Tårnåsen senter med innmarsj til Tårnåsen skole fra parkerings- plassen.
Kl. 14.55 – Korpset spiller foran administrasjonsbygget Kl. 15.00 – Lokalt program ved skolen. Tårnkafé med salg av kaker, kaffe og brus. Lekeland.
Kl. 17.30 – Arrangement slutt

Vassbonn skole

Kl. 08.00 – Flaggheising. Elevrådsleder heiser flagget. Kolbotn-Garden spiller.
Kl. 09.45 – Samling ved flaggstangen for elever med familier, venner og naboer.
Elevene tar med flagg. Rektor ønsker velkommen. 17.mai-hilsen ved elevrådsleder og medlem i elevrå- det. Fellessang ved alle elevene. Ja, vi elsker (1 vers). Kolbotn-Garden spiller.
Kl. 10.05 – Avmarsj

RUTE: Christian Sindings vei – Johan Halvorsens vei – Johan Svendsens vei – Edvard Griegs vei rådhuset – Kolbotnveien – Miljøgata – Skiveien – opp Kirkeveien til Kolbotn kirke. Hovedtoget videre fra krysset Skiveien/ Sønsterudveien til Kolben. Barna går ned til bommen i Kolbotnveien og hentes her.

Kl. 14.00 – Tog går fra Kantor til Vassbonn skole. Hele familien møtes ved Slalåmveien 1 på Kantor og med Kolbotn-Garden i spissen marsjerer vi til skolen.
Kl. 14.15 – Program på skolen: Drilloppvisning v/ Kolbotn-Garden. FAU v/foreldre fra 4. trinn arrangerer leker for barna og lotteri. I tillegg er det kafeteria med salg av is, brus, kaffe, kaker osv.
Kl. 16.30 – Arrangement slutt.

Østli skole

Kl. 10.30 – Oppmøte ved Pinsekirken på Solbråtan
Kl. 10.50 – Avmarsj

RUTE: Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/ Skiveien til Kolben. Elevene hentes på korttidsparkeringen til Coop/Mega.

Kl. 13.30 – Skolens arrangement starter Kafeen åpner. Aktiviteter og loddsalg
Kl. 14.00 – Aspirant- og juniorkorpset til Sofiemyr skolekorps spiller
Kl. 14.30 – Sang og tale for dagen Konferansier: Margrethe Otterholt Lillebø
SFO-koret synger. Tale fra elevrådet. Aktivitetene og loddsalget fortsetter. Kafeen holder åpent.
Kl. 16.00 – Arrangement slutt.

OBS! Det er viktig at ingen barn hentes ut av toget før det har stoppet helt opp. Skolens fane blir holdt godt synlig helt til alle barn er hentet ut av toget.Kart Kolbotn sentrum 848.jpg

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer.