Follo brannvesen er på stedet og spyler ut 100 000 liter vann for å tynne ut luten.

Ski kommune oppfordrer publikum og hundeeiere til å vise varsomhet i nærheten av Fugleåsen, og i bekkefar fra Fugleåsen og til Tussetjern.

Ytterligere informasjon: Ski kommune ved vakhavende, Mats Prytz Halvorsrud på tlf. 906 36 145.