- Jeg har sagt ja til alle som har invitert meg, og da går 100 dager veldig fort, sier Gro Herheim. Det handler om å se, lære og lytte.

Gro Herheim (50) var rådmann i Svelvik kommune i 4,5 år før hun kom til oss. Herheim er utdannet landskapsarkitekt, og før rådmannsjobben i Svelvik var hun i tre år leder for utviklingsavdelingen i Larvik kommune. Hun har ledet flere utviklings- og endringsprosesser i offentlig sektor.

To skal bli én

Å bygge en ny kommune er ingen enkel oppgave. Når to kulturer, to organisasjoner skal bli til én, sier det seg selv at oppgavene er komplekse og omfattende.

- Dette er også en av grunnene til at jeg søkte jobben, sier hun. Å ta slike store utfordringer liker jeg, nettopp fordi denne jobben løses av et stort team av ansatte, som jobber mot felles mål. Det finnes så mange dyktige medarbeidere i disse to kommunene at jeg er helt sikker på at vi kommer i mål 1. januar 2020. Da er vi nemlig Nordre Follo kommune med over fire tusen ansatte og nesten 60.000 innbyggere.

Noen overraskelser?

Er det noe som har overrasket deg de første 100 dagene?
- Det er alltid spennende å starte på noe nytt. At jeg kom til to meget kompetente og fremoverlente kommuner visste jeg. Men at ansatte møter meg med så stor entusiasme, ambisjoner og tro på dette prosjektet gir meg utrolig mye glede og energi, forteller Herheim.

Mange detaljer, men ingen bagateller

At to kommuner skal bli én kommune, betyr at alle rutiner, tjenester med mer skal gjennomgås og dette skal danne grunnlaget for å kunne skape en ny kommune. Denne prosessen er allerede i gang.  – Vi skal gjennomføre en stor fusjon, samtidig som vi skal forvalte et årlig driftsbudsjett på over 4 milliarder og et investeringsbudsjett på 5,7 milliarder for de neste fire årene. Vi har bl.a. over 150 forskjellige IKT-system, forskjellige gebyrer og avgifter, pensjonsordninger og så videre.  Det er mye hardt usynlig arbeid som må gjennomføres slik at vi er trygge på kvaliteten.

Ikke merke så mye

Målet er at våre ca. 60.000 innbyggere ikke skal merke så stor forskjell, men allikevel oppleve på en positiv måte at de bor i en ny kommune per 1. januar 2020. Våre folkevalgte har ikke bare vedtatt en grensejustering mellom to likeverdige kommuner, de har vedtatt å utvikle ny politikk for hele kommunen. Det er satt ambisjoner om å være landets beste oppvekstkommune og i front på innovasjon innen gode helse- og omsorgstjenester. Dette skapes i en kultur som preges av åpenhet, raushet og tillit.  

Politisk drevet sammenslåing

- Denne sammenslåingen er et viktig politisk prosjekt og jeg er glad for at begge ordførere og rådmennene involverer meg på alle områder. Vi jobber som et team, sier hun. Jeg opplever at alle er opptatt av å skape en ny kommune og det merker jeg også når jeg også er ute å besøker virksomhetene.

Utfordrende?

- Det som er utfordrende og krevende er at det tar tid å skape en felles kultur og en felles forståelse for hva vi står ovenfor, men det er også en av hovedoppgavene mine å få til. Jeg tenker allikevel at mulighetene og potensialet i dette arbeidet til å legge til rette for økt deltagelse og medvirkning for innbyggerne og vise frem det ypperste vi har av innovasjons- og endringskraft i kommunen, er større enn utfordringene.

Involvering og medvirkning

- Det er også viktig for Fellesnemnda å involvere våre innbyggere og frivilligheten i arbeidet. Vi har allerede gjennomført noe som heter Gjestebud. Her ba vi om innspill til en ny visjon. Det kom inn mange gode forslag som vi nå jobber videre med. Vi skal også lage en ny kommuneplan og her vil innspill fra innbyggere bety mye og sammen skal vi utvikle en felles fremtid i en ny kommune.

En av de største!

- Dette er en av Norges største kommunesammenslåinger og jeg pleier å si at alt blir bra til slutt – og er det ikke bra – så er det ikke slutt.

Det er kun 741 dager igjen (21.12.17-01.01.20) til vi blir Nordre Follo kommune, og på den tiden som er igjen skal to kommuner driftes som normalt og en ny kommune skal bygges.