Loppa ligger i 1. etg. i A - bygget.

 Baseleder: Bonnie Gibson Horne
 Assistenter: Jeanette Steen, Ayna Barlie Gundersen og Jeanette Jahr

 Ta kontakt på tlf. 41 36 13 43