Loppa ligger i 1. etg. i den nyeste delen av skolen.

 Baseleder: Bonnie Gibson Horne
 Assistenter: Jeanette Steen, Ayna Barlie Gundersen og Jeanette Jahr

 Ta kontakt på tlf. 66 81 32 17