Tiltakene som gjøres ved skolen er en kombinasjon av bygningstekniske undersøkelser og tiltak, hyppige målinger /undersøkelser og økt rengjøring. 
 - Vi gjør flere tiltak som sammen gir oss god kontroll på muggsoppforekomsten ved skolen sier leder for drift og vedlikehold i kommunens bygg, Hogne H. Haug.

Han er opptatt av at informasjon om hvilke tiltak som gjøres er korrekt.
– Spesielt med tanke på elever ved skolen og de ansatte. Det skaper unødig frykt for de som bruker skolen å få feil informasjon, sier Haug.


Gode og riktige tiltak

Arbeidet ved Sofiemyr skole gjøres i tett samarbeid med Mycoteam, som har tatt prøver og anbefalt utbedringstiltak ved skolen.

- Oppegård kommune har planlagt å gjennomføre de tiltakene vi har skissert for å utbedre muggsoppskader ved skolen. De har laget en plan for å åpne konstruksjoner og identifisere omfang av eventuelle fukt- og muggsoppskader, og vil samarbeide med oss for å styrke inneklima ved skolen videre, sier seniorrådgiver Ingeborg Bjorvand Engh hos Mycoteam.

Også rådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) Kai Gustavsen, mener kommunen gjør flere viktige forebyggende tiltak mot muggsopp. - Når fukt- muggsoppkildene er funnet og fjernet, kan fungerende tiltak holde situasjonen under kontroll slik at inneklima blir tilfredsstillende, sier Gustavsen.

 

Skoler på vent-prosjektet

Sofiemyr skole er planlagt revet.
 – Det betyr ikke at krav for innemiljø ved skolen er lavere enn for andre bygg i kommunen, sier Haug. Han forteller at kommunen vil ta initiativ til samarbeid med prosjektet «Skole på vent» for Sofiemyr skole, med erfaringsoverføring på andre virksomhetsbygg. «Skole på vent» - er et toårig prosjekt som blant andre NAAF, NTNU, SINTEF, Byggforsk og Trondheim kommune nylig har satt i gang.  Målet er å lage en verktøykasse med tiltak og rutiner for å ivareta inneklima og helse i tiden det tar fra en skole er vedtatt revet til ny står klar.

- Dette er et spennende prosjekt, som vi ønsker å koble oss på – selv om vi for Sofiemyr skole ikke kan vente til prosjektet er klart, sier Haug.

 

Disse tiltakene gjør vi ved Sofiemyr skole

 • Vi åpner opp konstruksjonen på rektors kontor, hvor det er identifisert soppsporer som kan indikere tidligere lekkasjer. Dette vil også avdekke evt. tidligere lekkasjer i  nærliggende rom. Vi vil utbedre eventuelle skader, før rommet lukkes igjen.
   
 • Full nedvask av hele skolen for å fjerne deponert støv og nåværende soppsporer.
   
 • Nye prøver etter ca. 1 mnd. for å avdekke/bekrefte at det ikke har oppstått ny muggsopp. Oppdager vi ny myggsopp, vil det gi oss en god indikasjon på hvor vi skal gjøre flere bygningstekniske utbedringer.
   
 • Vi etablerer undertrykksventilasjon i krypkjeller under Paviljong 4, så eveventuelt fuktig miljø og muggsoppsporer trekkes ut av krypkjeller, og reduserer risiko for at det kan trekke inn i bygningsmassen.
   
 • Vi vil gjennomføre hovedrent 2 ganger i året for å ytterligere forbedre inneklima
   
 • For å kunne oppdage evevntuell ny forekomst av muggsopp tidlig, gjennomfører vi fast prøvetaking 1 gang årlig.
   
 • Vi vil utføre kontroll av ventilasjonskanaler for å sikre at ventilasjonsanlegg har optimale driftsforhold.

 

Les saken: Tiltak mot muggsopp ved Sofiemyr skole