Aktuelt

Søknadsfrist for kulturskolen 1. juni

Ønsker du å bli elev ved kulturskolen bør du søke nå. For de minste har vi tilbud om musikklek, rytmehuset, musikkstart og korsang. I tillegg underviser vi i piano- og strykeorkester, drama/teaterlek, animasjon, visuelle kunstfag, skapende skriving med mer.

Les mer

Gro Herheim blir ny administrasjonssjef i Nordre Follo

På et ekstraordinært møte 22. mai vedtok kommunestyrene i Ski og Oppegård å tilby Gro Herheim (49) stillingen som administrasjonssjef i Nordre Follo. Herheim kommer fra stillingen som rådmann i Svelvik kommune. Hun har takket ja til stillingen.

Les mer

Fellesmøte - Oppegård og Ski

I kveld har kommunestyrene i Oppegård og Ski felles møte. Møtet starter kl. 19.00 i Ski rådhus.

Les mer

Gjenbruksbutikken OMA

OMA holder stengt fredag 26. mai. De har også ledige praksisplasser i et trivelig arbeidsmiljø, men snakk med NAV først. Nytt nå er at du også kan levere rene klær.

Les mer

Vil du hjelpe funksjonshemmede til en aktiv fritid?

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede er i kontakt med flere personer som trenger litt bistand for å kunne ha en aktiv og meningsfull fritid.

Les mer

Beredskapssenter på Taraldrud

Justis- og beredskapsdepartementet har lagt forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn med høring frem til 22. juni 2017.

Les mer

Sosiale medier