Aktuelt

Åpningstider i sommer

I sommer har enkelte av kommunens tjenester reduserte åpningstider. Noen virksomheter har også sommerstengt.

Les mer

Høstens pårørendeskole

Kommunene i Follo og Follo Demensforening arrangerer kurs for pårørende til personer med demenssykdom med start onsdag 20. september.

Les mer

Nye veinavn til Trelasttomta og Skogsåsen

Ved utbygging av Trelasttomta og Skogsåsen er det behov for to nye veinavn. Forslag til veinavn er nå lagt ut til høring.

Les mer

Oppegård kommunes manntall

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn fram til valgdagen. Det er registrert bostedsadresse pr. 30. juni 2017 som avgjør hvor du kan stemme på valgdagen.

Les mer

Trafikksikkerhet – et felles ansvar

Vi er opptatt av sikkerhet, og holder nå på med beskjæring av trær og hekker på eiendommer som grenser til kommunal/offentlig vei. Du kan bidra.

Les mer

Tilsyn om psykososialt læringsmiljø er avsluttet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i perioden 2016 – 2017 ført tilsyn med Oppegård kommune og skolene Vassbonn og Sofiemyrtoppen. Tilsynet er nå lukket.

Les mer

Sosiale medier