Aktuelt

Mange møtte opp på Frivillighetsforumet

Frivillighetsforumet 14. februar samlet ca. 45 personer som representerte nesten 40 lokale lag og foreninger i kommunestyresalen. Siriann Bekeng fra Frivillighet Norge fortale hva som motiverer for å være frivillig.

Les mer

Villedende om avgiftsøkning

Oppegård Avis har et oppslag 16. februar om en økning av renovasjonsgebyret på 70 % ved medlemskap i Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF). Dette er ikke riktig. Økningen er beregnet til litt over 7 %.

Les mer

Møte i Sentrumsutvalget

Sentrumsutvalget har møte i formannskapssalen i Oppegård rådhus fredag 3. mars kl. 15.00. Møtet er åpent for publikum.

Les mer

Nedstemt eller deprimert?

Omtrent 20 prosent av den voksne befolkningen opplever depressive perioder i løpet av livet. Vi tilbyr kurs i depresjonsmestring.

Les mer

Demensforum i Follo 2017

”Den gode dagen” er et dagseminar med foredrag om demens av kjente foredragsholdere.

Les mer

Godt regnskapsresultat

Regnskapet for 2016 er avsluttet og viser et netto driftsresultat på 106 millioner kroner. Noe av overskuddet går til bundne avsetninger og formål kommunestyret har vedtatt tidligere. Ikke disponert andel av overskuddet er ca. 78 millioner kroner.

Les mer

Sosiale medier