Aktuelt

Lørdag blir Kolben oransje!

Lørdag 25. november blir Kolbens fasade lyst opp i oransje fra kl. 18.00 til kl. 23.00. Vi markerer FN-dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

Les mer

Borgerlig vielse i Oppegård

Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge kan gifte seg i Oppegård kommune. Dere kan reservere tid til vigsel før prøvingsattesten foreligger, men kommunen må ha denne attesten senest fire uker før vigselen finner sted.

Les mer

Tilskudd mot barnefattigdom

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Les mer

Budsjettet til offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet 15. november budsjett og handlingsplan for 2018 – 2021. Formannskapets behandling ligger til ettersyn frem til Kommunestyrets møte.

Les mer

Møte i sentrumsutvalget 21. november

Sentrumsutvalget har møte tirsdag 21. november kl. 15.00 - 16.30 i formannskapssalen.

Les mer

Bli med på Frivilligbørs!

Ordfører Thomas Sjøvold inviterer lokalt næringsliv og frivillige lag og foreninger til en ny og spennende samarbeidsform. Han ber deg holde av 13. februar 2018 i kalenderen allerede nå, og bli med på Frivilligbørs.

Les mer

Sosiale medier