Nemnda skal også ta seg av fallvilt og sykt vilt. Hvis du kjører på vilt, skal du varsle politiet (02800). Er du i tvil om det er riktig å ringe politiet eller har andre spørsmål, kontakt viltnemnda på vakttelefon 66 81 89 00.

Viltnemnda i Oppegård 2015 - 2019 

  1. Arild Burud (Ap) leder, Hilde Hammer Aukrust (Ap) varamedlem
  2. Mona C. Wiger (H) nestleder, Jarle Ørnebo (Frp) varamedlem
  3. Pål Juul Tonga (grunneier) medlem, Knut Thorstensen (grunneier) varamedlem
  4. Thea W. Sundt (grunneier) medlem, Eivind Sundt (grunneier) varamedlem
  5. Svein Rune Andersen (OJFF) medlem, Jørn Dahl (OJFF) varamedlem

Sekretariat

Oppegård kommune, Samfunnsutvikling,
Rådhuset, pb. 510, 1411 Kolbotn
Kontaktperson: Kristin Swendgaard, tlf. 66 81 93 73
E-post; Kristin Swendgaard 

Møter

Møter i 2017