Oppmøtetider ved barneskolene

Barneskole 1. trinn 2.-7. trinn
Greverud skole kl. 10.00 kl. 09.00
Kolbotn skole kl. 10.00 kl. 09.00
Tårnåsen skole kl. 10.00 kl. 09.00
Vassbonn skole kl. 10.00 kl. 09.00
Østli skole kl. 10.00 kl. 09.00
Sofiemyr skole kl. 10.00 kl. 09.00

Oppmøtetider ved ungdomsskolene

Ungdomsskole 8. trinn 9.-10. trinn
Flåtestad skole kl. 09.00 kl. 09.30
Hellerasten skole kl. 09.00 kl. 09.30
Ingieråsen skole kl. 09.00 kl. 09.30
Fløysbonn skole kl. 09.00 kl. 09.30

 

Oppegård kvalifiseringssenter (OKS)

Felles oppstartsmøte for norskkurs og grunnskole i sal 2 i Kolben kl. 09.00. Deltakere som er med på spesialundervisning starter etter individuell avtale.