Kriterier for tildeling

  • Unge mellom 18 og 30 år i etableringsfasen
  • Registrert bosatt i Oppegård kommune
  • De med liten økonomisk muligheter til å kjøpe egen bolig blir prioritert
  • Betalingsevne
  • Under ellers like vilkår, legger vi vekt på registrert botid i kommunen

Leietiden er normalt inntil tre år. Leien betales forskuddsvis den 20. i mnd. Vi anbefaler at du oppretter autogiro.

Leilighetene

Leilighetene er 35 m2 – 66 m2. De største er ideelle for to personer. Husleien varierer med standard, beliggenhet og størrelse.
Leien er kr. 4 700 - 6 500 per mnd. Strøm er ikke inkludert. Oppegård kommune disponerer 21 ungdomsboliger.

Se oversikt over boligene

Søknad

Vi registrerer søknader om leie av ungdomsbolig på en søkerliste. Når det blir ledig bolig, gjennomgår vi listen og prioriterer søkerne. Er du interessert i en ungdomsbolig, så send inn en søknad!  

Har du spørsmål om Oppegård Ungdomsboliger, kontakt Inger Lise Myrhaug-Johansen, tlf. 66 81 90 90 eller på e-post til Inger Lise Myrhaug-Johansen.

Send oss en søknad

Søknadsskjema