Kommunen måler jevnlig badevannskvaliteten i Tussetjern og resultatene blir vurdert etter folkehelseinstituttets ”Vannkvalitetsnormer for friluftsbad”.

Verdier for 2017

Målinger hver 14. dag i begynnelsen av sesongen

Uke

 

ff

Termotoleante koliforme bakterier (TBK)

ff

 

 

Fekale streptokokker (intestinale enterokokker)

ff

 

Turbiditet (FTU)

 

ff

Temperatur

   
      Antall/
100 ml
ff Kvalitet       Antall/
100 ml
ff   Kvalitet     Klarhet ff   Kvalitet          
37*     140   Mindre god       150     Mindre god                 12,6    
35     8   God       1     God     1,5     God     15,6    
34     360   Mindre god       52     God                 15,6    
31     20   God       21     God     1,3     God     18,5    
29     7   God       2     God                 18,4    
27     2   God       3     God     1,7     God     18,9    
25     44           14     God                 18,2    
23     14   God       11     God     2,5     Mindre god     15,8    
21     66   God       27     God                 13,9    
                                               

* Siste prøve for sommersesongen 2017.

Verdier for 2016

Målingene uke 36 i 2016 er siste måling for sesongen

Uke

 

ff

Termotoleante koliforme bakterier (TBK)

ff

 

 

Fekale streptokokker (intestinale enterokokker)

ff

 

Turbiditet (FTU)

 

ff

Temperatur

   
      Antall/
100 ml
ff Kvalitet       Antall/
100 ml
ff   Kvalitet     Klarhet ff   Kvalitet          
36     8   God       1           2,2     Mindre god     16,7    
35     35   God       12                       15,9    
34     11   God       7                       18,6    
33     10   God       3                       17,8    
32     77   God       41                       17,6    
31     10   God       4           1           20    
30     22   God       7                       20,5    
29     110   Mindre God       27                       20,7    
28     9   God       1     God                 20,0    
27     100   Mindre God       16           1,9           18,4    
26     53   God       13     God           God     19,6    
25     260   Mindre god       6     Mindre god     1,5     God     18,7    
24     3   God       2     God                 20,9    
23     7   God       1     God                 21,7    
                              ff                

Om prøvene

Vannprøvene analyseres for termotolerante koliforme bakterier (TKB) og fekale streptokokker (intestinale enterokokker). Ved analyseresultat over 1000 TKB/100 ml vann, eller over 1000 fekale streptokokker/100 ml vann, vil det bli tatt en ny prøve. Hvis denne vannprøven inneholder over 1000 TKB/100 ml vann, eller over 1000 fekale streptokokker/100 ml vann, vil vi fraråde bading og sette opp skilt på badeplassen.

Har du spørsmål om vannkvalitet, kontakt UTE, tlf. 66 81 90 90 eller på e-post til UTE. Kontaktperson er Randi Aamodt.