Trygghetsalarm er en betalt tjeneste. Kommunen legger husstandens samlede inntekt til grunn for betalingen. Hvis du ønsker å benytte trygghetsalarm må du få montert en nøkkelboks. Dette gjelder selv om borettslaget har nøkkelboks fra før. Du må betale en engangssum for boksen. 

Trygghetsalarm egner seg for personer som:

  • er alvorlig syke, sendes hjem fra sykehus med stor funksjonssvikt og er alene uten pårørende i nærmiljøet
  • har funksjonssvikt ved gange, dårlig balanse, bor alene
  • er utrygge, engstlige for fall, har uhensiktsmessig bolig

Mer informasjon

Har du spørsmål om trygghetsalarm, kontakt Bestillerkontoret på tlf. 66 81 90 90 eller send en e-post til Bestillerkontoret.

Aktuell informasjon

Søknadsskjema for utskrift på papir  
Priser