Hva betyr det?

Du som eier (eller bruker) en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen på eiendommen ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Det betyr at du må klippe hekk, busker og trær slik at alle trafikanter har god sikt. God sikt er avgjørende for et trafikksikkert lokalmiljø, særlig for at barn og funksjonshemmede skal kunne se og bli sett i trafikken.

Hvis eiendommen din har avkjørsel mot veien må du sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten for deg eller andre trafikanter.

Kommunen vil at den enkelte grunneier selv rydder egen vegetasjon som er vokst utenfor egen tomtegrense og hindrer frisikten. Om kommunen skal gjøre dette blir resultatet i mange tilfeller mindre estetisk vellykket på grunn av at vi bruker maskinelt grovt utstyr.

Husk også at grener fra trær og busker som henger ut mot veien skader speil, antenner m.m. på biler som kjører på veien.

Lykke til med beskjæringen!

Eventuelle spørsmål kan rettes til: UTE