Helseskader kan oppstå både ved aktiv og passiv røyking, og øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, kreft og kols.

Virkeområde

Bestemmelsene om tobakk inkluderer alle varer som helt eller delvis består av tobakk. Vi skiller mellom tobakksforbud (forbud mot både røyk og snus) og røykeforbud (forbud mot røyk).

Hovedpunkter:

  • Det er røykeforbud i lokaler (inkluderer møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler) og transportmidler hvor allmennheten har adgang
  • Alle inngangspartier til helseinstitusjoner og kommunale virksomheter skal være røykfrie
  • Det er tobakksforbud i alle barnehager og skoler – både i lokalet og uteområdet (gjelder for alle - ansatte og besøkende)
  • Det er tobakksforbud for alle elever i skoletiden

I tillegg har Jernbaneverket innført forbud mot å røyke på samtlige stasjoner og plattformer her i landet.

Merk
Loven gjelder også uteservering når overbygning eller lignende hindrer utlufting tilsvarende utendørsområder (§ 25).

Tobakkskadeloven gjelder ikke for elektroniske sigaretter (e-sigaretter) i lokaler hvor allmennheten har adgang, fordi produktet ikke avgir røyk. Det er opp til eier eller driver å nekte bruken av e-sigaretter i sine lokaler.

Røyking kan tillates i beboelsesrom i institusjoner som erstatter beboerens hjem eller særskilt angitte oppholdsrom på institusjoner som erstatter beboernes hjem.

Virksomhetsleders/eiers ansvar

Eier, driver eller den som disponerer eller er ansvarlig for lokalene, områdene eller transportmidlene, plikter å sørge for at bestemmelsene i tobakksskadeloven overholdes.

Kommunens ansvar

Miljørettet helsevern fører tilsyn med at regelverket overholdes. Dreier det seg om arbeidslokaler, føres tilsynet av Arbeidstilsynet.

Kontakt miljørettet helsevern

Kontaktperson: Rådgiver i miljørettet helsevern
Pb. 510, 1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
E-post: Miljørettet helsevern

Regelverk

Tobakkskadeloven 

Nettsteder

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har temasider om tobakk og røyking:

helsenorge.no om Tobakk og nikotinholdige produkter