oma.jpg

Bruktbutikk (OMA)

Oppegård miljø- og arbeidstreningssenter (OMA) driver bruktbutikk på Sofiemyr.

OMA holder til i Sofiemyrveien 16. Butikken finner du ved å ta av fra Kongeveien og inn Sofiemyrveien. Kjør forbi Coop Extra, ta til høyre og fortsett ca. 150 meter. Tlf. 66 89 11 00. Kontakt oss på e-post: OMA

Åpningstider for butikken
Mandag, kl. 09.30 - 16.00        
Tirsdag, kl. 09.30 - 16.00        
Onsdag, kl. 09.30 - 16.00        
Torsdag, kl. 14.30 - 20.00        
Fredag, kl. 09.30 - 14.00        
Lørdag stengt

Torsdagstilbud
Den siste torsdagen i hver måned har vi halvprisdag. Følg med på nyhetssiden, Facebook og oppslag i butikken.

Fra gjenbruk til salg
Vi henter gjenbruksartikler på miljøstasjonen og hos private. Du kan også levere gjenstander direkte til OMA. Vi klargjør disse på verkstedet før de settes i butikken. OMA er en allsidig arbeidsplass der vi har bruk for forskjellige kompetanse. 

Hvem kan søke?
Er du arbeidsledig, bosatt i Oppegård og ønsker en tilpasset overgang til arbeidslivet, kan du søke om plass på OMA. Hvis vi har ledige plasser, kan også personer fra nærliggende kommuner søke om praksisplass. Søknad om jobb skal gå via en av våre samarbeidspartnere; Psykisk helsetjeneste, Kvalifiseringssenteret, NAV Oppegård eller et annet NAV-kontor. Ta gjerne direkte kontakt med oss på tlf. 66 89 11 01/ 982 98 715.

Fakta

  • Oppegård Miljø- og Arbeidstreningssenter (OMA) er en egen enhet under Vann, avløp og renovasjon
  • Vi klargjør gjenstander som kan brukes på nytt og selger dem i butikken
  • Dette skaper arbeidsplasser for mennesker som på en eller annen måte har falt utenfor det ordinære arbeidslivet
  • OMA har tre avdelinger: Gjenbruk, verksted og butikk
  • Totalt 15 - 20 personer kan jobbe her samtidig. De fordeles i de tre gruppene
  • De ansatte jobber jobber 20 - 100 prosent stilling
  • Arbeidstiden for de som jobber full tid er kl. 08.30 - 16.00 (fredag kl. 08.30 - 14.00)

Følg oss på Facebook


Sist oppdatert 05. mai 2015

  • Utskriftsvennlig versjon

Dialog

Telefon: 66 81 90 90
E-post

Oppegård kommune på Facebook Oppegård kommune på Twitter Oppegård kommune på Instagram Oppegård kommune på LinkedIn