Oppegård kommune har aktiviteter som er tilrettelagt og integrert i eksisterende lag og foreninger.

Du kan være med på en rekke aktiviteter som lesegruppe, matgruppe, teater, maling eller forskjellige treningstilbud. Du kan også møte opp på kafe og være med på turer.