Oppegård kommune har aktiviteter som er tilrettelagt og integrert i eksisterende lag og foreninger.

Du kan være med på en rekke aktiviteter som lesegruppe, matgruppe, teater, maling eller forskjellige treningstilbud. Du kan også møte opp på kafe og være med på turer.

Tilrettelagt kulturtilbud

For mer informasjon kontakt Gro Anette Berggrund på tlf. 920 40 434.

Skogsland

Forsamlingslokale som brukes til tilrettelagte fritidsaktiviteter. Eiendommen tilhører Oppegård kommune.

Adresse: Solbråtanveien 18.