Sykkelturer

Oppegård kommune har et eget sykkelkart, som hjelper deg til å finne nye og gode sykkelruter i kommuen vår. Noen ruter er asfaltert, mens andre har deler av strekningen på grus- og turveier. Kommunen arrangerer av og til sykkelturer som alle kan være med på. Turene starter 30. mai 2018.

Her kan du lese mer om sykkelturene.

Stolpejakt - på sykkel

I 2018 startet en egen stolpejakt - på sykkel. Seksti stolper er plassert fra Hauketo i nord til Holstad i sør og fra Bunnefjorden i vest til Sandbakken i øst.

Her kan du lese mer om Stolpejakt - på sykkel.  

Vintersykling

To år på rad har vi hatt vintersyklingskampanje. Hundre syklister har deltatt og gitt oss tilbakemelding på hvordan det var å sykle til og fra jobben om vinteren.

Oppegård som sykkelkommune

Kommunen har inngått en intensjonsavtale med Statens Vegvesen om å utvikle Oppegård kommune til sykkelkommune. Prosjektet skal føre til at flere bruker sykkel i stedet for bil, økt trafikksikkerhet for syklister, bedre helse og bedre miljø. Det skal også bli raskere å komme fram for de som sykler. Kommunestyret vedtok intensjonsavtalen 1. april 2009. Det første året ble det laget en sykkelstrategi. Nå er er vi over i en fase, der vi gjennomfører prioriterte tiltak.

Mer informasjon

Har du spørsmål om sykkelprosjektet, kan du ringe Anna Lina Toverud, tlf. 66 81 93 77 eller sende e-post til Anna Lina Toverud.

Aktuell informasjon 

Sykkelstrategi
Nasjonal sykkelstrategi 
Regionalt sykkelveinett
Kart over sykkelturer
Follo Sykkelklubb
Kolbotn sykkelklubb
Sykkelby
Sykkeltur i marka
Syklistenes Landsforening
Trygg Trafikk
Turkart Akershus
European Cyclists' Federation