Det er endringer i valgkretsene. Stemmestedene blir i 2017 på ungdomsskolene. Oppegård deles inn i fire valgkretser: Ingieråsen, Hellerasten, Fløysbonn og Flåtestad.

Les mer under Valg 2017.