Byggesak

For byggesøknader er saksbehandlingstiden 3–12 uker. Saksbehandlingstiden gjelder for komplette saker. Hvis søknaden er mangelfull, øker saksbehandlingstiden tilsvarende den tiden det tar å få søknaden komplett. Hvis du legger arbeid i søknaden og stiller krav til ansvarlig søker, vil du bidra til at vi kan behandle saken raskt. Vi behandler normalt sakene i den rekkefølgen de kommer inn. Unntakene er næringsbygg og offentlige bygg, som er prioritert. 

Tre tips for rask saksbehandling

  • Bestill situasjonskart og reguleringsbestemmelser, og sett deg inn i hvilke regler som gjelder for eiendommen din.
  • Unngå dispensasjoner.
  • Still krav til ansvarlig søker.

Delesaker og seksjoneringssaker

Saksbehandlingstiden gjelder fra søknaden er komplett. Hvis søknaden er mangelfull, øker saksbehandlingstiden tilsvarende den tiden det tar å få søknaden komplett. Vi behandler normalt sakene i den rekkefølgen de kommer inn. Unntaket er søknad om fradeling av næringstomter, som er prioritert. 

Situasjonskart

Du må regne med to–tre dagers saksbehandlingstid når du bestiller situasjonskart. Sammen med situasjonskartet får du reguleringsbestemmelser og liste over naboer du må varsle.

Grensepåvisning

Der vi kan utføre grensepåvisning uten oppmålingsforretning og uten naboer til stede, er saksbehandlingstiden vanligvis syv–ti dager.

Grensejustering

Forutsatt at vi kan gi tillatelse, må du regne med at det tar seks–åtte uker fra søknaden er komplett til matrikkelbrev er tinglyst.

Delesaker/arealoverføring

Forutsatt at vi kan gi tillatelse, må du regne med at det tar to–tre måneder fra søknaden er komplett til matrikkelbrev er tinglyst.

Seksjonering

Forutsatt at vi kan gi tillatelse til seksjonering, må du regne med at det tar tre–fire uker fra begjæring om seksjonering er komplett, til seksjoneringen er tinglyst. Hvis seksjoneringen omfatter tilleggsareal grunn, øker saksbehandlingstiden med fire uker.

Ferietid

Mange er bortreist om sommeren. Vi avholder derfor ikke oppmålingsforretning i skolens sommerferie.