Her kan du lese om aktuelle prosjekter innen vann og avløp og infrastruktur som foregår i Oppegård kommune.
 

Utbygging på Myrvoll 

VA-rehabilitering ved Solbråtan 

Skiveien  

Bekkeliveien og Utsiktsveien 

Jotunveien - Kongeveien

Ormerudveien og Fjellveien