Årsplan

Her finner du barnehagens årsplan for 2018.

Månedsplan

Hver avdeling sender en aktivitetsplan til foreldrene hver måned. Planen inneholder informasjon om hvilke aktiviteter som skal skje og en kort oppsummering og evaluering av forrige måned.

Dagsrytme

Dagsrytmen sier noe om hva som skjer til hvilke tider på avdelingene. Dette kan variere i forhold til barnegruppen, årstid og hva som foregår de ulike dagene. Hver avdeling gir korrekt informasjon om dagsrytmen.

Grønt flagg og Miljøfyrtårn

Rognebærlia barnehage er miljøsertifisert både som grønt flagg barnehage og miljøfyrtårn. Det vil si at både voksne og barn jobber med kildesortering og miljørettet arbeid til daglig. Det er viktig for oss at barna blir miljøbevisste og glad i naturen.