Årsplan

Her finner du barnehagens årsplan for 2017.

Aktitetskalender

Her finner aktivitetskalender for 2017.

Månedsskriv

Hver måned får foreldre/ foresatte et månedsskriv på e-post. Dette inneholder en evaluering av forrige måned, avdelingens planer for neste måned og annen viktig informasjon. Månedsskrivet lages av personalet på avdelingene ut fra årsplan, årstid og barnegruppens ønsker, sammensetning og behov.

Satsingsområder

Satsningsområde for Grøny flagg er ”Gjenbruk og resirkulering”
Grønt flagg er en miljøsertifisering som er rettet mot barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Sertifiseringen gjeler for ett år av gangen, noe som skal sikre kontinuitet i arbeidet. Flagget er et internasjonalt symbol og er et synlig bevis på at barnehager gjennomfører miljøprosjekter. Alle barn skal oppleve å være aktiv med i avfallssortering. Vi skal opprette egne miljøstasjoner på hver avdeling og vi skal gå tur til gjenbruksstasjonene. Vi ønsker også å bruke gjenbruksmateriell i leken og når vi har formingsmateriell.