Årsplan

Barnehagens årsplan for 2017/18

Månedsplaner

Hver avdeling sender ut informasjon til foreldre hver måned pr epost. Informasjonen inneholder evalueringer, planer/kalender, tema innen sosial kompetanse, brukernes medinnflytelse og praktisk informasjon.

Vennskapsavdelinger

Alle avdelinger i barnehagen har en vennskapsavdeling. Disse blir ekstra godt kjent ved at de gjør ting sammen. Ved å samarbeide med en annen avdeling, blir barna trygge på de voksne, og får erfaring med å leke med andre barn enn de som går på egen avdeling. Samarbeidet preges av spontanitet og glede over å være sammen.

Hospitering

Som et ledd i å bli bedre kjent med alle barna i barnehagen, og å forstå og lære rutiner av hverandre, skal de voksne i løpet av barnehageåret hospitere på de andre avdelingene. Dette er også et virkemiddel i målet vårt om å være «Ett hus – ett personal».