Her kan du få tips om hvordan du kan skrive en høringsuttalelse.

Varsel om oppstart

Ingen aktuelle varsler. Her er de siste varslene (høringsfristen er gått ut):

Planer på høring/ offentlig ettersyn

Høring betyr at Oppegård kommune ønsker å samle inn uttalelser, kommentarer og råd til en sak, før den skal ferdigstilles. De som blir berørte av saken har rett til å uttale seg, og dette kan være offentlige myndigheter, lag og foreninger, og privatpersoner. Informasjon om hvordan du sender inn en merknad, får du ved å trykke på sakene.

Vedtatte planer