Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer med særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet. Grunnen er at vedkommende har store problemer med å bevege seg.

Lover og retningslinjer

Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten, jfr. forskrift om parkering for forflytningshemmede.

Søknad

Du kan kontakte UTE - trafikktjenesten, Sofiemyrveien 8 på tlf. 66 81 90 90 eller e-post til UTE - trafikktjenesten for å få hjelp til å søke om parkeringstillatelse. Du kan og henvende deg i resepsjonen på rådhuset for informasjon og søknadsskjema Du må legge ved passfoto og legeerklæring. Se søknadsskjema nederst på siden.

Saksbehandlingstid

Kommunen behandler saken så raskt som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, får du skriftlig svar om grunnen til dette og når du kan vente svar.

Klagemulighet

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen tre uker. Klagen sender du til den som fattet vedtaket. Her sier du hva du ønsker endret i vedtaket og begrunner dette.

Aktuell informasjon

Forskrift om parkering for forflytningshemmede 
Søknadsskjema nett  
Søknadsskjema utskrift  
Klageskjema