Vi møter Trafikktjenesten på driftsstasjonen. Kanskje vi burde holdt oss inne akkurat i går, når snøfillene laver ned som verst. Biler og busser stod på tvers, og alt av brøytemannskap jobbet som helter ute på våre veier.

- Trafikkbetjent Tom Baastad forteller at det er nettopp slike dager det er viktig å overholde parkeringsforbudet. Med store brøytekanter blir de fleste veiene smalere og mer ufremkommelige.

På vår kjøretur rundt om i kommunen finner vi ikke en eneste bil som har parkert ulovlig, bortsett fra en håndverkerbil som har parkert i et veikryss. Her måtte det bli en parkeringsbot.

Færre bøter
Baastad forteller at på dagtid opplever han svært få tilfeller hvor folk ikke respekterer det midlertidige parkeringsforbudet i vinterhalvåret. På kveldstid er det nok flere bøter som blir skrevet ut.

Baastad skryter av Oppegårdfolket.  - Det er færre bøter som skrives ut generelt sett, sier han. Det skyldes ikke at jeg er mindre ute, men at folk flest er flinkere til å respektere soneparkering og de generelle parkeringsbestemmelsene.

Vinterparkering skilt.jpg

Her kan du ikke parkere i vinter
Vinteren 2018 er det skiltet med midlertidig parkeringsforbud i disse veiene:

 • Nordbråtenveien (Fra Fjellveien til nr. 8c i Nordbråtenveien) (Gjelder begge sider)
 • Dalsveien (Fra Ormerudveien til Nr. 34 )(Gjelder begge sider)
 • Ormerudveien (fra Dalsveien til nr. 53) (Gjelder begge sider)
 • Bakkeveien (Fra nr. 11A til 22A) (Gjelder østsiden)
 • Bakkeveien (Fra Nr. 11A til 17A (Gjelder Vestsiden)
 • Vestliveien (Fra kryssveien til nr. 36) (Gjelder begge sider)
 • Kongeveien (Snuplass skiltet ved Østre Greverud gård)(Golfbanen)
 • Sigrid Undsets vei (Fra barnehagen(bråten) til Wergelands vei) (Gjelder kun vestsiden)
 • Utsiktsveien (Fra nr. 35 til nr. 29)(Gjelder østsiden)
 • Utsiktsveien (Fra nr. 35 til kryss)(Gjelder vestsiden)
 • Huldrefaret fra (gjelder fra Hareveien til Tors vei – sørsiden)
 • Myrvollveien fra(gjelder fra Haukeliveien til Vinkelveien – vestsiden)
 • Byåsveien (fra krysset Haukeliveien til Stangåsveien 1A) (Gjelder begge sider)
 • Rikard Nordraaks vei (fra krysset Halfdan Kjerulfs vei til krysset Ole Bulls vei) (Gjelder begge sider)